Okna z gwarancją, czyli co powinna zawierać karta gwarancyjna?

Gwarancja na kupno okien to podstawa ewentualnego reklamowania ich w przyszłości. Aby jednak spełniała swoją rolę, powinna zawierać różne informacje. Jakie? 

 

Czym jest gwarancja na okna?

Jest to dokument, w którym producent zobowiązuje się nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone okno, które zostało u niego zakupione. Reklamacja taka musi jednak spełniać szereg warunków, które zostają określone w karcie gwarancyjnej

Gwarancja, by była ważna, musi być udzielona na piśmie, zawierać okres obowiązywania, prawa i obowiązki dotyczące zarówno producenta, jak i klienta, a także wyłączenia, czyli sytuacje, w których reklamacja nie zostanie uwzględniona

 

Gwarancja na okna – czy jest obowiązkowa?

Niestety nie – producent nie ma obowiązku dawać gwarancji na swoje produkty. Jeśli tego nie robi, powinna się nam jednak zapalić czerwona lampka. Wiodący producenci bowiem, czyli tacy, którzy ręczą za dobrą jakość swojego towaru, zawsze wydają kartę gwarancyjną. 

Warto też wiedzieć, że nie ma odgórnych zasad dotyczących zakresu i okresu trwania gwarancji – ustala je sam producent. Zwykle jednak gwarancja na okna obejmuje czas 5 lat. Taka długość jej trwania to standard, ale zdarza się, że może trwać krócej (3 lata w przypadku okien balkonowych lub profili aluminiowych) lub dłużej (nawet 7 lat). Nie trzeba dodawać, że im dłuższa gwarancja, tym lepiej dla klienta. 

Na co udziela się gwarancji w przypadku zakupu okien?

Gwarancja może zostać udzielona na całe okno lub jego poszczególne elementy. Zazwyczaj dotyczy okuć, profili okiennych, połączeń konstrukcyjnych, a także wad produkcyjnych lub materiału, z którego powstało okno. 

Kiedy gwarancja nie obowiązuje?

W karcie gwarancyjnej powinny się także znaleźć wyłączenia. Są to sytuacje, kiedy gwarancja nie zostanie uznana. Należą do niej następujące przypadki:

 • niewłaściwy montaż okien (dlatego lepiej zostawić tę czynność wykwalifikowanej ekipie),
 • niewłaściwy transport okien (jeśli okna nie były przewożone przez producenta),
 • niewłaściwe naprawy przeprowadzane przez klienta (oraz używanie nieodpowiednich części zamiennych),
 • niewłaściwe użytkowanie okna,
 • naturalne zużycia elementów okna,
 • działanie czynników zewnętrznych, np. ognia i środków chemicznych,
 • pęknięcia szyb i uszkodzenia mechaniczne.

 

Gdy dostaniesz gwarancję na okna…

Aby nie dać się oszukać nieuczciwym producentom, najlepiej jest przestrzegać poniższych zasad:

 1. Dokładnie przeczytaj gwarancję i zawczasu wyjaśnij niejasności ze sprzedawcą.
 2. Sprawdź, czy gwarancja jest wystawiana na całe okno, czy tylko na jego elementy i jak długo trwa. 
 3. Gwarancję trzymaj z dowodem zakupu okna.
 4. Przestudiuj instrukcję obsługi okna, by użytkować je prawidłowo.