Przemarzanie okien

Przemarzanie okien bardzo często powodowane jest kondensacją pary wodnej na oknach. Z pewnością zbyt duża wilgotność powietrza w pomieszczeniach, to skutek takiego stanu rzeczy.

W skrajnych warunkach, przy dużej różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, oraz przy złej izolacji, często dochodzi do wyziębienia, powstawania mostku cieplnego. To z kolei skutkuje powstaniem szronu a nawet lodu.
Aby temu przeciwdziałać, należy zapewnić odpowiednią, stałą, cyrkulację powietrza w pomieszczeniach. Jeśli jednak i to nie pomaga, warto skonsultować się ze specjalistą. Pomoże on wybrać właściwe okna, wyposażone w automatyczne nawiewniki, oraz okucia umożliwiające wietrzenie szczelinowe.

Rekomendowane przez nas okna Drutex, nie przemarzają. Nasza ekipa przeprowadza profesjonalne montaże okien, nie tworząc mostków, prowadzących do kondensacji pary wodnej i przemarzania okien.